Edasimüüja soovitamise kasutustingimused

Seis 07/2012

Edasimüüja soovitamise teenuse pakkumises Hansgrohe SE poolt kehtivad järgnevad kasutustingimused.

1. Teenused

Pakume oma veebilehe kasutajatele teenust „edasimüüja soovitamine”. Kasutaja saab jaemüüjate otsingu kaudu leida endale sobiva jaemüüja ja seejärel saata tema aadressiandmed enda poolt valitud saajale meili või SMS-i teel. Seejuures sisestab kasutaja ise saaja nime ja tema kontaktandmed (meiliaadress või telefoninumber). Seejärel lisame kirja sisu (edasimüüja kontaktandmed ja ettevõtte andmed). SMS-i ei saa kasutaja muuta, kuid e-kirja teemareale või sisusse on võimalik teksti lisada. Sõnum saadetakse krüpteerimatult ja jäetakse saatmata juhul, kui saaja on esitanud meile vastavasisulise avalduse.

2. Meie kohustused

Pakume teenust „edasimüüja soovitamine” vabatahtlikult ja tasuta ning võime teenuse pakkumise igal ajal ette teatamata lõpetada või seda piirata. Me ei kontrolli kasutaja sisestatud saaja kontaktandmete õigsust, ei garanteeri, et teenus töötab, ega taga, et e-kirjade või sõnumite saatmisel või kohalejõudmisel ei esine tõrkeid.

3. Kasutaja kohustused

Kasutaja kinnitab, et saaja on sõnumi saamisega nõus.

Kui välja arvata meie sisestatud edasimüüja kontaktandmed, vastutab kasutaja ainuisikuliselt sisu eest, mille ta ise, tema esindaja või teised tema kontole juurdepääsu omavad isikud välja valivad ja saadavad. Kui kasutaja saab lisada või luua sisu, ei tohi ta seda tehes rikkuda seadust. Eriti tuleb vältida ebaseadusliku, autoriõigusi rikkuva või taunitava sisu levitamist. Edasimüüja soovitamise teenust ei tohi kasutada hulgi e-kaartide ega muude reklaami- või turundusteadete või kettkirjade saatmiseks. 

4. Kasutaja vastutus oma tegevuse eest

Kasutaja vastutab meie ees oma lepinguliste või seadusest tulenevate kohustuste rikkumise eest õigusnormide kohaselt.

Kasutaja vabastab meid ka kolmandate osapoolte võimalikest nõuetest, mis meie vastu esitatakse, kui kasutamisega on rikutud kolmandate osapoolte õigusi. Kui kasutaja on eiranud oma kohustusi, kehtivaid seadusi ja häid kombeid, on meil õigus ajutiselt või püsivalt keelduda talle teenuse pakkumisest.

Andmekaitse

Kui Te kasutate meie teenust „edasimüüja soovitamine”, kogume ja kasutame teie sisestatud saatja ja saaja meiliaadresse, mobiilinumbreid, nimesid ning samuti teie sisestatud sõnumeid seaduses sätestatud volituste piires ja meie andmekaitse põhimõtteid järgides.

Hansgrohe kasutab erinevaid küpsisefaile. Te saate nõustuda kõigi küpsiste kasutamisega või määrata oma isiklikud seaded või uurida üldises andmekaitses sätestatut.

 

Nõustun kõigi küpsistega