E-kaardi kasutustingimused

Seis 07/2012

E-kaardi teenuse pakkumises Hansgrohe SE poolt kehtivad järgnevad kasutustingimused.

1. E-kaardi teenused

Me pakume veebilehe www.hansgrohe.ee kasutajatele e-kaardi teenust, mille abil saab kasutaja saata meile tema valitud saajatele ja tema valitud meiliaadressidele. Kasutaja määrab ise kindlaks teadete sisu, välja arvatud meie pakutav valik e-kaartide pilte ja trükiandmed. Sõnum saadetakse krüpteerimatult ja jäetakse saatmata juhul, kui saaja on meile esitanud vastavasisulise avalduse.

2. Meie kohustused

Pakume e-kaardi teenuse kättesaadavust vabatahtlikult ja tasuta ning võime teenuse pakkumise ette teatamata lõpetada või seda piirata. Me ei kontrolli sisestatud meiliaadresside õigsust ja ei garanteeri teenuse kättesaadavust või e-kirjade saatmise õnnestumist ning juurdepääsu neile.

3. Kasutaja kohustused

Kasutaja kinnitab, et saaja on sõnumi saamisega nõus.
Kasutaja vastutab ainuisikuliselt sisu eest, mille ta ise, tema esindaja või teised tema kontole juurdepääsu omavad isikud välja valivad ja edastavad. Kasutaja ei tohi sealjuures rikkuda kehtivat seadusandlust, eelkõige on keelatud levitada seadusevastaste, autoriõigusi rikkuva või taunitava sisuga teateid. Keelatud on kasutada e-kaardi teenust hulgi e-kaartide ja muul kujul reklaami- või turundusteadete ning kettkirjade saatmiseks.

4. Kasutaja vastutus oma tegevuse eest

Kasutaja vastutab meie ees oma lepinguliste või seadusest tulenevate kohustuste rikkumise eest õigusnormide kohaselt.

Kasutaja vabastab meid ka kolmandate osapoolte võimalikest nõuetest, mis meie vastu esitatakse, kui kasutamisega on rikutud kolmandate osapoolte õigusi. Kui kasutaja on eiranud oma kohustusi, kehtivaid seadusi ja häid kombeid, on meil õigus ajutiselt või püsivalt keelduda talle teenuse pakkumisest.

Andmekaitse

Kui te kasutate meie e-kaardi teenust, kogume ja kasutame seaduses sätestatud volituste piires ja meie andmekaitse põhimõtteid järgides teie sisestatud saatja ja saaja meiliaadresse, mobiilinumbreid, nimesid ning samuti teie sisestatud sõnumeid.

Hansgrohe kasutab erinevaid küpsisefaile. Te saate nõustuda kõigi küpsiste kasutamisega või määrata oma isiklikud seaded või uurida üldises andmekaitses sätestatut.

 

Nõustun kõigi küpsistega