Seisuga 05/2018

Andmekaitse

Üldosa

 Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach ja Hansgrohe esinduse jaoks Eestis, Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn, on isikuandmete kaitse määrava tähendusega.Me kogume, töötleme ja kasutame teie isikuandmeid eranditult (a) seaduses sätestatud volituste alusel ja ulatuses või (b) teie poolt täiendavalt antud nõusoleku alusel. Järgnevalt informeerime teid meie seadusjärgsest õiguspädevusest, juhul kui üheselt ei juhita tähelepanu nõusoleku andmise nõudele.

Meie veebilehel toodud pakkumise kasutamise võimaldamine

Kui teete päringu meie veebilehel toodud pakkumiste kohta, siis me töötleme ja salvestame lühiajaliselt järgmised isikuandmed, et võimaldada teile veebilehe kasutamist: tunnused teie identifitseerimiseks (teie IP-aadress, teatud juhtudel kasutajanimed ja paroolid), andmed teie kasutamise alguse, lõpu, liigi ja ulatuse kohta ning samuti andmed teie brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta. Sealjuures on tegemist WWW veebilehe avamiseks vajaliku tehnilise toiminguga. Sama kehtib juhul, kui te loete meie uudiskirju (meie uudiskirjad edastatakse teile ainult teie soovil ja teie kinnitatud ühesel nõusolekul).

Teie poolt vabatahtlikult lubatud isikuandmete töötlemine

Kui te edastate meile meie veebilehtedel toodud kontaktide kaudu, meili teel või mõnel muul viisil vabatahtlikult oma sellised isikuandmed nagu nimi, ametinimetus, meili- või postiaadress, telefoninumber, isiklikud teated jms, salvestame ja kasutame neid andmeid iga kord vastavalt soovitud teenuse sooritamiseks (nt soovitud informatsiooni edastamiseks, tehnilistele või muudele küsimustele vastamiseks, teie veebilehel antud tagasisidemele reageerimiseks).

Meie veebilehel toodud tööpakkumisele vastates saate kandideerida teie asukohamaal Hansgrohe kontserni kuuluvasse ettevõttesse (nt töökoht, lõputöö, väljaõpe). Teie poolt küsitluslehe vahendusel meie käsutusse antud isikuandmed (kaasa arvatud lisatud dokumendid) edastame vastavas riigis asuvale ettevõttele, kes avaldas informatsiooni töökoha kohta. See toimub eranditult ainult kandideerimise läbiviimise eesmärgil. Peale teie isikuandmete edastamist kustutame me need koheselt. Töökoha avaldanud ettevõte kustutab need andmed hiljemalt kuue kuu möödumisel kandideerimismenetluse lõppemisest. See kehtib iga kord eeldusel, et andmete edasiseks salvestamiseks puudub täiendav seadusega kindlaks määratud kohustus.

Jaemüüjate otsingu abil on teil võimalik meie veebilehe kaudu teha päring teie väljavalitud jaemüüjale. Me ei kontrolli teie sisestatud andmeid, vaid edastame teie päringu vahetult edasi jaemüüjale, kes saab siis teie sisestatud andmed koos teie isikuandmetega. Peale andmete edastamist kustutame need andmed oma andmepangast juhul, kui te ei soovi osa võtta sellele jaemüüjale hinnangu andmisest ja me ei ole seadusjärgselt kohustatud andmeid täiendavalt salvestama.

Kui te kasutate meie teenust „edasimüüja soovitamine”, salvestame need e-posti aadressid, mobiilinumbrid ja nimed, mis teie saatja ja saaja kohta sisestate ning samuti teie sisestatud teate edastamiseks mõeldud teate. Peale meili edastamist kustutame koheselt isikuandmed juhul, kui me ei ole seadusjärgselt kohustatud andmeid täiendavalt salvestama.

Kui kasutate meie teenust „e-kaart”, salvestame need meiliaadressid ja nimed, mis te saatja ja saaja kohta sisestate ning samuti teie sisestatud teate ning teate edastamiseks teie IP-aadressi. Peale meili edastamist kustutame koheselt isikuandmed juhul, kui me ei ole seadusjärgselt kohustatud andmeid täiendavalt salvestama.

Uudiskirja saajaks registreerudes saate regulaarselt teavet Hansgrohe ettevõtte ning selle kaubamärkide hansgrohe ja AXOR kohta. See hõlmab teavet toodete, taustalugude, võistluste, sponsorluse jms kohta. Eelistused saate registreerimisvormis ise määrata. Registreerimine toimub nn topeltregistreerimise protseduuri kaudu. Pärast vormi kaudu registreerumist saate meilt e-kirja, mille abil kinnitate, et olete oma e-posti aadressi seaduslik omanik ja soovite tulevikus saada Hansgrohe uudiskirju. Kui olete meid sellest varem teavitanud, ei pruugi te uut teavitusega e-kirja saada. Pärast kinnitamist saate Hansgrohe ja selle kaubamärkidelt hansgrohe ja AXOR uudiskirja. Saate nende turundussõnumite tellimusest igal ajal kiiresti ja hõlpsalt loobuda. Selleks klõpsake igas uudiskirjas sisalduval lingil „Loobu tellimusest“. Uudiskirjas nähtavat sisu saab isikupärastada ja kohandada vastavalt teie huvidele. Isikupärastamine põhineb teabel, mida meiega jagate. Kui soovite oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid esitada ja teil pole käepärast viivitamatult loobumise mehhanismi, võtke meiega ühendust aadressil privacy@hansgrohe.com.

Teie isikuandmete kasutamine reklaami eesmärgil ilma teie ühese nõusolekuta toimub ainult seaduses sätestatud kitsastes piirides. Teie ühese nõusoleku puudumisel ei võeta teiega reklaami eesmärgil meili või telefoni teel ühendust. Seadusega sätestatud pädevuse piirides ja sellest tulenevalt töötleme ja kasutame järgnevaid teie vabatahtlikult lubatud isikuandmeid selleks vajalikul määral (1) meie pakkumisi sisaldava reklaami eesmärgil või (2) edastame need andmed Hansgrohe kontserni ettevõtetele nende reklaami eesmärgil: kuuluvus ühte isikugruppi (nt teie kui Hansgrohe-klient või huviline), nimi, ametinimetus, akadeemiline kraad, kutseala, valdkonna või ettevõtte tähistus, aadress (siin ei ole mõeldud kontaktandmeid telefoni või meili teel) ja sünniaasta. Meie pakkumisi sisaldava reklaami eesmärgil salvestame ja kasutame nende andmete kõrval veel teisi meie poolt seaduslikult kogutud andmeid. Juhul kui edastame eelnevalt loetletud andmed meie kontserniga seotud ettevõtetele nende tehtava reklaami eesmärgil, on need ettevõtted seadusjärgselt kohustatud juhtima teie tähelepanu sellele, et nad on need andmed meie käest saanud (reklaamimaterjalides sisalduvad viited jms). Sellisel juhul salvestame kahe aasta jooksul informatsiooni andmete päritolu ja saajate kohta. Võite igal ajal nõuda oma isikuandmete kasutamise lõpetamist reklaami eesmärgil.

Informatsioon teie tarbimisharjumuste kohta

Kuna meie eesmärgiks on meie pakkumiste ja reklaami optimaalne ühildamine klientide vajadustega, on meil selleks vaja informatsiooni klientide üldiste tarbimisharjumuste kohta. Sellest tulenevalt koostame kõigi kasutusandmete baasil, mida me meie internetilehel toodud pakkumise kasutamise võimaldamise teel seaduslikul viisil kogume, pseudonüüme kasutades kasutajaprofiile. See tähendab, et me asendame kasutajaandmete kõikvõimalikud näitajad, mis võivad viidata teie isikule (näiteks IP-aadress, kasutajanimed, paroolid), vastavate abstraktsete tähistustega. Kasutajaprofiilide ühildamist teie isikuandmetega või mõnel muul eesmärgil kasutamist ei toimu. Võite igal ajal keelata oma isikuandmete kasutamise kasutajaprofiilide koostamiseks.

See veebisait kasutab Google Analyticsit, Google Inc. (edaspidi „Google”) pakutavat veebi analüüsimise teenust. Google Analytics kasutab nn küpsiseid ehk teie arvutisse salvestatavaid tekstifaile, mis aitavad analüüsida teie saidi kasutamist. Küpsisega kogutud teave selle kohta, kuidas te seda veebisaiti kasutate, edastatakse reeglina Google’i Ameerika Ühendriikides asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Kui sellel veebisaidil on IP-aadress muudetud vastava funktsiooni aktiveerimise abil anonüümseks, lühendab Google teie IP-aadressi juba Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu sõlminud riikides. Vaid erandjuhtudel edastatakse Google’i USA serverile täielik IP-aadress, mida lühendatakse kohapeal. Veebisaidi omaniku tellimusel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidil toimuva tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi omanikule täiendavaid saidi ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google ei seosta Google Analyticsi kaudu teie veebilehitseja edastatud IP-aadressi muude Google’i käsutuses olevate andmetega. Küpsiste salvestamise saate oma veebilehitseja programmis vastava seadistuse abil ära blokeerida. Juhime teie tähelepanu siiski sellele, et siis ei pruugi teil olla võimalik kõiki antud veebisaidi funktsioone täies ulatuses kasutada. Peale küpsiste blokeerimise võite küpsiste kaudu kogutud ja teie veebisaidi kasutamisega seotud andmete (sealhulgas IP-aadressi) Google’ile edastamisest ja nende andmete töötlemisest keelduda, laadides alljärgnevalt lingilt alla ja paigaldades vastava veebilehitseja lisandi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Täielikke IP-aadresse kasutava veebianalüütika tööriista kasutamise üle käimasoleva arutelu tõttu juhime teie tähelepanu sellele, et see veebisait kasutab Google Analyticsit laiendusega „_anonymizeIp()”, mis tähendab, et IP-aadresse kasutatakse vaid lühendatud kujul, et välistada nende otsene sidumine isikuandmetega.

Me kasutame Google Analyticsi programmi, et analüüsida AdWordsi ja DoubleClicki küpsiste andmeid. Kui te seda ei soovi, saate selle deaktiveerida reklaamieelistuste keskkonnas (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=et). Täpsemat infot kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate http://www.google.com/analytics/terms/us.html või http://www.google.com/intl/et/policies/.

Juurdepääs teie võrgu lõppseadmete mälule (küpsiste kasutamine)

Teie eelneva nõusoleku puudumisel kasutame küpsiste tehnoloogiat ainult meie veebilehel leiduvate pakkumiste kasutamise võimaldamiseks. Küpsised on teksifailid, mis sisaldavad teavet, muuhulgas näiteks meie veebilehti korduvalt külastatavate külastajate identifitseerimiseks. Need failid salvestatakse teie võrgu lõppseadmes ja meie teeme neile päringu. Teie ühese nõusoleku puudumisel ei kogu ega salvesta me nende toimingute juures isikuandmeid. Eelkõige lühendame me teie IP-aadressi selliselt, et seose loomine teie isikuga ei oleks võimalik. Peale selle kogume ja salvestame ainult teie valitud suvandite andmeid (nt keelevalikud, asukohamaa veebilehed, B2B- või B2C-pakkumised), toote ID märkmelehel või allalaadimiskeskuses, veebilehe kasutamise sagedust ja kestust jne. Kui te ei soovi enam küpsiseid saada või soovite oma võrgu lõppseadmes salvestatud andmed kustutada, saate selleks igal ajal oma brauseri seadistusi muuta. Kui me soovime kasutada küpsiseid pakkumiste ja reklaami nõudlusele orienteeritud optimeerimiseks, taotleme teilt eelnevalt selleks nõusolekut.

Ettevõttevälised teenustepakkujad

Isikuandmete kogumisel ja kasutamisel aitavad meid teatud osas selleks valitud teenusepakkujad, kes toimivad rangelt juhiseid järgides neile määratud ülesannete järgi ning keda me enne nende teenuste osutamisega seotud tegevuse alustamist ja selle järel regulaarselt kontrollime.

Andmete kustutamine

Kui nendes andmekaitse juhistes ei ole teisiti kindlaks määratud, kustutame teie isikuandmed hiljemalt kolme kuu möödumisel nende salvestamise põhjuse kadumisest juhul, kui me ei ole seadusjärgselt kohustatud andmeid täiendavalt salvestama.

Andmete minimeerimine

Me säilitame isikuandmeid vastavalt andmete säilitamise vältimise ja minimeerimise põhimõtetele, ja ainult nii kaua, kui see on vajalik või seadusega ette nähtud (seaduslik säilitusperiood). Me blokeerime andmetele juurdepääsu või kustutame andmed, kui vastava informatsiooni säilitamise põhjust enam pole või säilitamise periood saab täis.

Teie õigused informatsiooni saada, andmeid parandada, blokeerida, kustutada ja vaidlustada

Teil on õigus teada, millised teie isikuandmed on meil salvestatud ning õigus neid parandada, nendele juurdepääsu blokeerida või kustutada.
Erandid: need puudutavad ettenähtud andmete säilitamist, mis on vajalikud äritehingute tegemiseks või andmeid, mida peab seadusega ettenähtud korras säilitama.

Te saate oma andmete säilitamise, töötlemise või kasutamise nõusoleku igal ajal tulevikku suunatult tühistada. Selleks saatke palun e-kiri aadressile privacy@hansgrohe.com.


Pöörduge meie poole, kui teil on küsimusi andmekaitse ja teie isikuandmete töötlemise kohta. Saate meiega ühendust võtta saates e-kirja aadressile privacy@hansgrohe.com või kontaktandmetele kodulehe õigusalases teabes.


Selleks, et saaksite igal ajal oma andmetele juurdepääsu blokeerida, on oluline säilitada andmed kontrollimiseks lukustusfailis. Kui puudub seaduslik alus andmete arhiveerimiseks, saate soovi korral ka nõuda andmete kustutamist. Või siis soovi korral blokeerime juurdepääsu teie andmetele.

Muudatused meie andmekaitse deklaratsioonis

Et meie andmekaitse deklaratsioon vastaks alati käesolevale seadusandlusele, jätame endale õiguse igal ajal muudatuste tegemiseks. See kehtib ka juhul, kui andmekaitse deklaratsiooni on vaja kohandada uutele või muudetud teenustele nagu seda on näiteks uued teenuse liigid. Sellisel juhul hakkab uus andmekaitse deklaratsioon kehtima hetkest, kui järgmisel korral meie veebilehte külastate.

Teie õigused ja kontaktisik

Peale eelpoolnimetatud õiguste võite igal ajal nõuda teavet teie kohta salvestatud andmete osas ja samuti valede andmete parandamist või kustutamist. Oma vastuväited, küsimused, taotlused teabe saamiseks või andmete kustutamiseks, kaebused jms edastage palun järgmiselt.

Hansgrohe SE
Ingo Lorenz
Auestr. 5-9
77761 Schiltach - GERMANY

Head nõu annavad

Meie edasimüüjad teie läheduses