Seisuga 07/2012

Õigusalane teave

Hansgrohe SE veebilehe kasutamisel kehtivad järgmised kasutustingimused. Palun lugege need tähelepanelikult enne meie veebilehe kasutamist läbi. Kasutades meie veebilehte, nõustute meie kasutustingimustega.

Meie teabe täielikkus ja õigsus

Meie eesmärgiks on seda veebilehte pidevalt ajakohastada ning võimalikult õiget ja täielikku teavet edastada. Sellegipoolest ei vastuta me teabe aktuaalsuse, õigsuse, täielikkuse või sobivuse eest selle konkreetsel otstarbel kasutamise puhul.

Jätame endale õiguse igal ajal tekstide sisu lühendada ning neid teistesse teemavaldkondadesse teisaldada, neid ajutiselt blokeerida ja/või kustutada.

Meie pakutavate teenuste kättesaadavus

Meie veebilehe eesmärgiks on teile ainult üldise teabe edastamine meie pakutavate teenuste osas. Samas ei teki meie teabe alusel õigust teatud teenustele, nende täielikule, katkematule või häiretevabale kättesaadavusele. Palun pidage silmas, et mõningane meie veebilehel toodud teave võib baseeruda toodetel, programmidel või teenustel, mille tarnimist teatud riikidesse ei toimu. Palun pöörduge oma asukohamaal saadaolevate toodete või teenuste kohta teabe saamiseks oma kohapealse Hansgrohe müügiesindaja poole.

Võõrteave

Järgnev teave ei pärine meilt ning ei väljenda meie arvamust. Sellest tulenevalt ei võta me selle kohta endale mingit kohustust või vastutust.

  • Pakutava diskussioonifoorumi sissekanded ei pärine samuti mitte meilt, vaid selle vastavatelt kasutajatelt. Me ei kontrolli kasutajate sisestatud tekstide, nt seisukohavõttude, soovituste, selgituste, pakkumiste või muu teabe seaduslikkust ja õigsust. Meie diskussioonifoorumeid ei ole lubatud kasutada seadusevastaste, häbistavate, laimavate või solvavate seisukohavõttude avaldamiseks. Kasutaja võtab meie puhul üle kõik kolmandate isikute nõuded, mis on tema selle veebilehe kasutustingimusi eirava tegevuse tulemuseks.
  • Me ei vastuta meie poolt lingitud veebilehtede sisu eest.
  • Me ei vastuta jaemüüjate otsingus meie jaemüüjate kohta antava teabe õigsuse, täielikkuse ja aktuaalsuse eest.
    Me ei kontrolli seda teavet ega valva toimingute järele, mis viitavad õigusvastasele tegevusele. Kuid kui meid teavitatakse sellistest õigusrikkumistest, eemaldame vastavasisulise informatsiooni koheselt.

Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

Sellel veebilehel kohaldatakse saksaVabariigi õigust. Jurisdiktsiooniks ja täitmiskohaks on meie asukoht, s.t. Rottweil, Saksamaa.

Head nõu annavad

Meie edasimüüjad teie läheduses