Seisuga 07/2012

Tööstusomandi õigus

Hansgrohe SE veebilehtede sisu tööstusomandi õiguse ja autoriõiguse kohta kehtib järgnev.

Kõik sellel veebilehel leiduvad fotod, joonised, failid, tekstid ja muud andmed on kaitstud autoriõigusega, kaubamärgiomaniku õigusega või muu tööstusomandi õigusega. Paljundamise, avalikustamise, töötlemise või muu kasutamise jaoks elektroonilistes meediakanalites, teistel veebilehtedel, trükimeedias või mõnel muul viisil nii isikliku kui ka kommertskasutuse eesmärgil, peab olema meie eelnev ühene kirjalik nõusolek. Meil ei ole selle nõusoleku andmise kohustust.

Meie eesmärgiks on kõigi sellel veebilehel avaldatud fotode, jooniste, failide, tekstide ja muude andmete puhul järgida tööstusomandi õigust ja autoriõigust.

Kõik meie veebilehe pakkumises nimetatud ja nimetamata, meile või kolmandatele osapooltele kuuluvad tööstusomandi õigused ja autoriõigused alluvad piiramatult kehtiva kohaliku ja rahvusvahelise õiguse kohaselt ja sissekantud või sissekandmata õigust omavate isikute õiguse ja nõuete kohaselt. Ainult vastavasisulise viite olemasolul või selle puudumisel ei saa määrata, kas meie või kolmandate isikute tööstusomandi õigused ja autoriõigused puuduvad.

Eelkõige on autoriõigusega kaitstud mõni veebilehel www.fotolia.de avaldatud autorite mearicon, indochine, Andre Bonn, P.C., Konstantin Yugano, Manfred Ament, fotoflash, Franz Pfluegl, Beboy, Spectral-Design, typomaniac, WavebreakMediaMicro, matka_Wariatka, George Mayer foto.

Head nõu annavad

Meie edasimüüjad teie läheduses