Seisuga 07/2012

Kahju hüvitamise kohustus

Hansgrohe SE vastutuses, sõltumata kehtivast seadusandlusest, kehtib järgnev.

  1. Kahjude korral, mis on meie või ühe meie täidesaatva esindaja või seadusliku esindaja poolt tahtlikult või tõsise hooletuse tagajärjel põhjustatud, vastutame me piiramatus ulatuses. Piiramatus ulatuses vastutame ka kehavigastuste, tervisekahjustuste või inimelu ohustamisel tekkinud kahjude korral, mis on tekkinud meie, meie täidesaatva esindaja või seadusliku esindaja kohustuste lohakusest tekkinud mittetäitmisel.
  2. Kerge lohakuse korral vastutame ainult siis, kui rikutakse kohustust, mis on lepingu nõuetekohase täitmise tingimuseks ning mille täitmist kasutaja sellest tulenevalt eeldab ja eeldada võib (lepingu oluline tingimus). Lepingu oluliste tingimuste rikkumise korral on – kui ei ole tegemist punktis 1 loetletud juhtumiga – vastutus piiratud nende kahjudega, mille tekkimisega peab meie veebilehe kasutamisel üldjuhul arvestama.
  3. Vastutusest taganemine või selle piiramine ei kehti juhul, kui meie poolt toimus puuduse tahtlik varjamine, võtsime eseme omaduses üle garantiilise vastutuse või vastutame seadusjärgselt näiteks tootevastutusseaduste alusel.
  4. Muudel juhtudel on meie vastutus välistatud.
  5. Ostja nõue garantiinõude osas asjatute kulutuste hüvitamisele jääb kehtima.
Head nõu annavad

Meie edasimüüjad teie läheduses